Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021

w dniu 25 czerwca 2021

 

Zakończenie roku szkolnego rozpoczynamy apelem na dziedzińcu szkoły

 

 

o godzinie 9.00 apel dla klas : 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G, 2A1, 2B1, 2C1 

 

 po apelu rozdanie świadectw w klasach

 

o godzinie 10.00 apel dla klas: 2D1, 2E1, 2F1, 2G1, 2A2, 2B2, 2C2, 2D2, 2E2, 2G2 

 

po apelu rozdanie świadectw w klasach

...W ramach projektu ZDOLNI Z POMORZA w  sobotę 23. listopada 2019 r. grupa uczniów klas pierwszych uczestniczyła w spotkaniu akademickim na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Gdańskiej – „Energia przyszłości". 

Podczas spotkania przedstawiono zmiany klimatyczne oraz podstawy fizyczne działania różnych źródeł energii, aby zrozumieć jakie mają ograniczenia i perspektywy rozwoju. 

Podczas zajęć warsztatowych zespoły miały ustalić, które technologie mają szanse stać się podstawowym źródłem energii przyszłości. Trzecia część spotkania obejmowała pomiary laboratoryjne i opracowywanie wyników badań w pracowniach wydziału.

Opiekun: Tadeusz Bury