Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021

w dniu 25 czerwca 2021

 

Zakończenie roku szkolnego rozpoczynamy apelem na dziedzińcu szkoły

 

 

o godzinie 9.00 apel dla klas : 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G, 2A1, 2B1, 2C1 

 

 po apelu rozdanie świadectw w klasach

 

o godzinie 10.00 apel dla klas: 2D1, 2E1, 2F1, 2G1, 2A2, 2B2, 2C2, 2D2, 2E2, 2G2 

 

po apelu rozdanie świadectw w klasach

We wtorek 10 grudnia klasa 1B2 o profilu biologiczno-chemicznym postanowiła dowiedzieć się więcej na temat składu wody Morza Bałtyckiego i wybrała się na zajęcia laboratoryjne do Akwarium Gdyńskiego. 

Zajęcia składały się z dwóch: pierwszą była prezentacja multimedialna omawiająca podstawowe parametry, które można oznaczać w wodach środowiskowych: amoniak, azotany (III), azotany (V), fosforany (V), zasolenie, twardość ogólna.

W drugiej części zostaliśmy podzieleni na 4 i 5 osobowe grupy i uczestniczyliśmy w zajęciach laboratoryjnych, podczas których oznaczaliśmy po 6 parametrów w 2 rodzajach próbek. Część podsumowująca pozwoliła omówić wyniki i wskazać źródła nieprawidłowości. Warto podkreślić, iż oprócz wartości edukacyjnych, wspólne wyjście miało charakter integracyjny.

Tekst i zdjęcia: G. Reclaw