Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021

w dniu 25 czerwca 2021

 

Zakończenie roku szkolnego rozpoczynamy apelem na dziedzińcu szkoły

 

 

o godzinie 9.00 apel dla klas : 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G, 2A1, 2B1, 2C1 

 

 po apelu rozdanie świadectw w klasach

 

o godzinie 10.00 apel dla klas: 2D1, 2E1, 2F1, 2G1, 2A2, 2B2, 2C2, 2D2, 2E2, 2G2 

 

po apelu rozdanie świadectw w klasach

Komisja etapu szkolnego (Wiesław Niemociński i Tadeusz Bury) Ogólnopolskiego KONKURSU KARTEK ŚWIĄTECZNYCH 2019/2020, w którym wzięło udział 229 uczennic i uczniów wyróżniła dwanaście najlepszych prac.

1) do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowano kartki świąteczne autorstwa (w kolejności alfabetycznej):

Tatiany Pałubickiej 1E1, Julii Rakowskiej 1B2 i Marty Sakaluk 1G2

 

Marta Sakaluk

 

 

Julia Rakowska 

 

 

 

 Tatiana Pałubicka 

2) ponadto wyróżnienia otrzymali (w kolejności alfabetycznej):

Izabela Cybulska 1B2

 

 

Marta Fijałkowska 1A1

 

 

Julia Klemensa 1D2

 

 

Laura Lipska 1A1

 

 

Bartosz Rozentreter 1E2

 

 

Małgorzata Różańska 1E1

 

 

NataliaWach 1E1

 

 

 

Aleksandra Wujec 1E2

 

 

Dominik Wyskiel 1E2

 Tadusz Bury