Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021

w dniu 25 czerwca 2021

 

Zakończenie roku szkolnego rozpoczynamy apelem na dziedzińcu szkoły

 

 

o godzinie 9.00 apel dla klas : 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G, 2A1, 2B1, 2C1 

 

 po apelu rozdanie świadectw w klasach

 

o godzinie 10.00 apel dla klas: 2D1, 2E1, 2F1, 2G1, 2A2, 2B2, 2C2, 2D2, 2E2, 2G2 

 

po apelu rozdanie świadectw w klasach

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym na temat "Zjawiska optyczne w przyrodzie"

Prosimy o zapoznanie się z podanym poniżej regulaminem

Regulamin 

 

I Organizatorka konkursu

      Nauczycielka fizyki w IX LO w Gdyni: mgr Alicja Rogowska.

II Cele konkursu

 1. Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk optycznych w otaczającej przyrodzie.
 2. Rozwój kreatywnego myślenia młodzieży poprzez planowanie i przeprowadzenie ciekawych eksperymentów fizycznych z udziałem światła.
 3. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności fotografowania.
 4. Prezentacja najciekawszych tematycznie zdjęć i wykorzystanie ich w nauczaniu fizyki.

II Warunki udziału

Konkurs jest adresowany do indywidualnych uczestników – uczniów IX LO w Gdyni. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie lub osobiste dostarczenie do nauczycielki fizyki własnoręcznie wykonanych zdjęć, przedstawiających dowolne zjawiska optyczne zachodzące w przyrodzie lub świadome wyeksponowane w przeprowadzonym przez ucznia eksperymencie.

Oceniane będą zdjęcia  barwne lub czarno – białe, w formacie 15x21 , poprawne technicznie.

Nagrody:

 • rzeczowe,
 • oceny z fizyki:
  • I miejsce - celujący z wagą 3,
  • II miejsce - bardzo dobry z wagą 3,
  • III miejsce - bardzo dobry z wagą 2,
 • dyplomy,
 • punkty z zachowania.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:

 1. fotografie przedstawiające określone zjawiska optyczne zaobserwowane w otaczającej przyrodzie
 2. serie zdjęć ilustrujące eksperymenty fizyczne z udziałem światła.

Prosimy o podanie w wysłanym pliku następujących danych: nazwisko i imię oraz klasę oraz nazwa zjawiska lub eksperymentu.

 

Termin zgłaszania prac:  2 marca 2020 roku.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 marca 2020 roku.

 • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej IX LO.
 • Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w czasie obchodów Dnia Liczby Pi.
 • Prace wyróżnione i nagrodzone zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 • Prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatora.
 • Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane.

 Niech udział w konkursu fizyczno – fotograficznym stanie się dla Was pasjonującą edukacyjną przygodą.

Informacji o konkursie udziela i prace przyjmuje:

nauczycielka fizyki Alicja Rogowska alicjarogi@o2.pl