Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021

w dniu 25 czerwca 2021

 

Zakończenie roku szkolnego rozpoczynamy apelem na dziedzińcu szkoły

 

 

o godzinie 9.00 apel dla klas : 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G, 2A1, 2B1, 2C1 

 

 po apelu rozdanie świadectw w klasach

 

o godzinie 10.00 apel dla klas: 2D1, 2E1, 2F1, 2G1, 2A2, 2B2, 2C2, 2D2, 2E2, 2G2 

 

po apelu rozdanie świadectw w klasach

8 czerwca klasa II a udała się do Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Mieliśmy okazję zobaczyć eksponaty związane z medycyną sądową, dokumentację kryminalistyczną głośnych spraw,...

zbiory z zakresu fotografii kryminalistycznej, przedmioty służące do popełniania czynów zabronionych oraz pochodzące z przestępstw, m.in. narzędzia włamań, przyrządy i sprzęt kryminalistyczny służący do ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscach zdarzeń oraz urządzenia do pomiaru prędkości, sfałszowane banknoty i monety polskie oraz zagraniczne, a nawet przedmioty zarekwirowane osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych. W muzeum znajduje się również dział broni i amunicji, wyposażenie wojskowe, umundurowanie. Poznaliśmy również historię jednego z bardziej znanych przestępców związanych z Gdańskiem – „Skorpiona”.

(powyższe informacje zostały zaczerpnięte ze strony: https://ug.edu.pl/ug_poleca/ug_dla_trojmiasta/muzea/muzeum_kryminalistyki

Michał Lubiejewski, klasa II a

Opiekun – Maria Banasik