Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Neurobiologicznej - Brain Bee za nami. W sobotę 9 marca 2019 roku naszą Szkołę w etapie regionalnym konkursu reprezentował Szymon Kolasiński.

Celem konkursu jest motywowanie młodych ludzi do studiowania, a następnie kontynuowania kariery zawodowej w obszarach nauk podstawowych i klinicznych dotyczących szeroko pojętej neurobiologii.

W tym roku hasłem przewodnim konkursu Brain Bee jest “We Build Better Brains to Fight Brain Disorders”. Test składający się z 60 pytań, w tym 10 w języku angielskim, rozwiązywali przez 70 minut uczniowie szkół średnich z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Laureaci konkursu Brain Bee w trakcie rekrutacji na Gdański Uniwersytet Medyczny uzyskają maksymalną liczbę punktów z biologii na wszystkie kierunki, gdzie wymagana jest biologia w trybie rozszerzonym, w tym na kierunek lekarski. Udało nam się także wysłuchać pasjonującego wykładu profesora Bartosza Karaszewskiego na temat Neurobiologii. Już teraz zachęcam do przygotowań do KOLEJNEJ EDYCJI.