Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym pt. „Turystyczna Gdynia".

Regulamin konkursu:
- czas trwania konkursu od 20.01.2014r. do 15.04.2014r.
- zdjęcia formatu A5 (kartka zeszytu)
- uczestnik może zgłosić do 5 zdjęć, opatrzonych godłem + w zamkniętej kopercie godło oraz imię, nazwisko i klasa
- zdjęcia powinny być wykonane w centrum Gdyni, wskazana obecność rozpoznawalnego gdyńskiego akcentu.

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody niespodzianki!Dokładnych informacji udzielają nauczycielki, które organizują konkurs:

pani Wiesława Krysztofowicz
pani Beata Ryl