11 marca zakończyliśmy prace nad pilotażową edycją projektu „Get up and Goals! Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju”.

 

Projekt ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez wprowadzanie edukacji globalnej do edukacji formalnej w 12 europejskich krajach.

 

pierwszym etapie prac nauczycielki naszego liceum, Katarzyna Skibowska- Bąkała oraz Anna Krause wzięły udział w czterodniowym szkoleniu, którego celem było podniesienie świadomości i kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji globalnej oraz zagadnień związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju. W ramach szkolenia pogłębiały swoją wiedzę na temat migracji, zmian klimatu, nierówności społecznych, oraz nierówności ze względu na płeć. Wraz z nauczycielami z innych szkół województwa pomorskiego   wzięły udział w tworzeniu zestawu scenariuszy lekcyjnych z zakresu tematyki szkolenia.

W kolejnym etapie koordynatorki projektu zaprosiły do współpracy nauczycielki i nauczycieli naszego liceum, którzy podczas lekcji w klasach 1b i 1e przeprowadzili serię zajęć z edukacji globalnej. Było to okazją do przetestowania stworzonych scenariuszy oraz do pogłębienia wiedzy uczniów naszej szkoły w zakresie edukacji obywatelskiej, edukacji o prawach człowieka, edukacji międzykulturowej i wielokulturowej oraz edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszego grona uczniowie klas 1 b i 1 e w styczniu i lutym mieli okazję przyswajać tematykę edukacji globalnej na lekcjach języka angielskiego, przyrody, biologii, geografii, chemii, historii, WOS, języka polskiego oraz matematyki. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy z ogromnym entuzjazmem przystąpili do realizacji projektu. Wspólnie kolejny raz  daliśmy dowód wielkiego zaangażowania w sprawy ważne dla nas wszystkich.

Katarzyna Skibowska-Bąkała