Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019

 w IX LO odbędzie się w środę 19 czerwca o  godzinie 10.00

 

Msza św. na zakończenie roku szkolnego

19 czerwca w środę o g. 9.00

w Kościele p.w.Matki Bożej Bolesnej w Orłowie, ul. Zawackiego 4

Zakończyliśmy projekt międzyprzedmiotowy "Może nasze morze?" Projekt  skierowany był do uczennic i uczniów klasy 2g. Głównym jego celem było  promowanie zrównoważonego rozwoju, świadomości zasobów naszego regionu i zagrożeń ekologicznych związanych z ich eksploatowaniem.

 

Młodzi ludzie doskonalili umiejętność pracy w grupie, planowania pracy, wyszukiwania informacji  oraz prezentowania tego szerszej publiczności. Elementami projektu były przygotowane przez uczniów: artykuły naukowe, postery oraz prezentacja publiczna. Ostatnie z zadań projektowych będziemy niedługo testować w praktyce – gry terenowe. Dziękujemy młodzieży za zaangażowanie i pracę nad swoimi tematami.

Za projekt odpowiedzialne były panie: Anna Szydłowska, Małgorzata Turyn i Agnieszka Kulka – Radko. Za pomoc w sprawdzeniu artykułów dziękujemy także pani Beacie Filipp.