29 sierpnia (czwartek) zapraszamy na zebranie organizacyjne w auli IX Liceum
godzina 17.00 - dla rodziców uczennic i uczniów kończących gimnazjum
godzina 18.00 - dla rodziców uczennic i uczniów kończących szkołę podstawową

 

27 sierpnia - 11.00 - spotkanie przewodniczących zespołów przedmiotowych z p. dyrektor
28 sierpnia - 9.00 - spotkanie nauczycieli w zespołach przedmiotowych
28 sierpnia - 11.00 - Rada Pedagogiczna

Zakończyliśmy projekt międzyprzedmiotowy "Może nasze morze?" Projekt  skierowany był do uczennic i uczniów klasy 2g. Głównym jego celem było  promowanie zrównoważonego rozwoju, świadomości zasobów naszego regionu i zagrożeń ekologicznych związanych z ich eksploatowaniem.

 

Młodzi ludzie doskonalili umiejętność pracy w grupie, planowania pracy, wyszukiwania informacji  oraz prezentowania tego szerszej publiczności. Elementami projektu były przygotowane przez uczniów: artykuły naukowe, postery oraz prezentacja publiczna. Ostatnie z zadań projektowych będziemy niedługo testować w praktyce – gry terenowe. Dziękujemy młodzieży za zaangażowanie i pracę nad swoimi tematami.

Za projekt odpowiedzialne były panie: Anna Szydłowska, Małgorzata Turyn i Agnieszka Kulka – Radko. Za pomoc w sprawdzeniu artykułów dziękujemy także pani Beacie Filipp.