20 listopada w środę o godzinie 17.30 odbędą się 
zebrania z rodzicami uczennic i uczniów klas I - III, na których zostaną podane propozycje ocen za I semestr,
a także  indywidualne  konsultacje z nauczycielami.

 

Zebranie Rady Rodziców - g. 18.30 w auli

 

W dniu 23.10.2019 miał miejsce w naszej szkole Dzień Języków Obcych, w którym uczestniczyli uczennice i uczniowie klas pierwszych (po gimnazjum). Młodzież zaprezentowała w formie multimedialnej najważniejsze informacje i ciekawostki dotyczące wylosowanych krajów. Ocenie podlegała również makieta plastyczna przedstawiająca charakterystyczny element danego państwa.
I miejsce zajęła kl. I e2 (Szkocja)
II miejsce - kl. I c2 (Francja)
III miejsce - kl. I g2 (Szwajcaria)

Impreza miała nie tylko charakter poznawczy, ale była też dla wszystkich uczestników świetną zabawą.

Nauczycielki języków obcych

Dzień Języków