18 pażdziernika 2019r. w 1.5 godzinnym wykładzie dr Aleksandry Rutkowskiej na temat wpływu na zdrowie  substancji endokrynnie czynnych ED  uwalniających się z plastików, uczestniczyło 15 uczniów z klas biologicznych pod opieką nauczycielki biologii B.Ryl. Badania prowadzone są w ramach projektów badawczych GUMedu. Temat niezwykle aktualny wzbudził pytania uczniów i dyskusję.