20 listopada w środę o godzinie 17.30 odbędą się 
zebrania z rodzicami uczennic i uczniów klas I - III, na których zostaną podane propozycje ocen za I semestr,
a także  indywidualne  konsultacje z nauczycielami.

 

Zebranie Rady Rodziców - g. 18.30 w auli

 

Deutsch muss nicht langweilig sein - (Niemiecki nie musi być nudny)

Na lekcjach języka niemieckiego pierwszy miesiąc nauki w klasach pierwszych upłynął nam na powtórkach i porządkowaniu wiedzy. Zagadnienia gramatyczne i leksykalne ćwiczyliśmy w sposób tradycyjny jak i z użyciem gier aktywizujących, takich jak: bingo, bum, bomba, memory. Biernik rzeczowników i nazwy zwierząt utrwalaliśmy grając w grę karcianą, a pytania ogólne - w grę „Znajdź kogoś kto…” .

 

 

 

 

 

Ponieważ kończymy właśnie dział rodzina, przygotowałam dla Was ćwiczenia powtórkowe w aplikacji learningApps (koniugacja czasowników, zaimki dzierżawcze, deklinacja rzeczowników w mianowniku i bierniku). Zeskanujcie więc kody QR i bawcie się dobrze(viel Spaß) Pamiętajcie również, że na quizlecie czekają na Was słówka.

zaimki dzierżawczeczasowniki nieregularne lukimilionerzy mianownikbiernik2 wersjekoniugacja czasownika regluarnego 1

 

 W klasie o profilu rozszerzonym (IIbdf) języka niemieckiego korzystaliśmy również z różnorodnych gier aktywizujących, takich jak: Kaboom, Spielkarten, memory, story cubes.

     

 

                 

 

Mam nadzieję, że zastosowane na lekcjach gry urozmaiciły nasze zajęcia i spowodowały, że czas płynął Wam szybciej i że niemiecki nie wydaje się Wam już tak trudny (Deutsch ist nich so schwer)

Edyta Delekta