W piątek 22. listopada 2019 r. klasy 1B2 oraz 1G1 (o profilu biologiczno-chemicznym) uczestniczyły w dwugodzinnym spotkaniu w ramach nowatorskiego projektu Unii Europejskiej związanego z energetyką odnawialną....

mającym na celu przybliżenie uczniom wodorowych ogniw paliwowych jako przyszłości przyjaznego dla środowiska napędzania pojazdów.

W ramach projektu FCHgo (Fuel Cells Hydrogen GO) przedstawione zostały zasoby energetyczne, zmiany klimatyczne oraz skutki, jakie te zmiany niosą dla człowieka i biosfery.

Doświadczenia dotyczyły termodynamiki, bilansu ciepła, promieniowania ciała doskonale czarnego. Szczególnie ciekawe były doświadczenia z promieniowaniem podczerwonym. 
Spotkanie prowadzili: prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz z Uniwersytetu im.Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr Anna Kamińska z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

https://fchgo.eu/

Organizator: Tadeusz Bury