Szanowni Kandydaci!!!

 

Od dnia 26 czerwca do dnia 10 lipca składanie kopii świadectw w godzinach 10.00-15.00

(zgodnie z terminem systemu Nabór Pomorze).

 

Uprzejmie prosimy o zachowanie obowiązujących procedur bezpieczeństwa związanych z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

We wtorek 10 grudnia klasa 1B2 o profilu biologiczno-chemicznym postanowiła dowiedzieć się więcej na temat składu wody Morza Bałtyckiego i wybrała się na zajęcia laboratoryjne do Akwarium Gdyńskiego. 

Zajęcia składały się z dwóch: pierwszą była prezentacja multimedialna omawiająca podstawowe parametry, które można oznaczać w wodach środowiskowych: amoniak, azotany (III), azotany (V), fosforany (V), zasolenie, twardość ogólna.

W drugiej części zostaliśmy podzieleni na 4 i 5 osobowe grupy i uczestniczyliśmy w zajęciach laboratoryjnych, podczas których oznaczaliśmy po 6 parametrów w 2 rodzajach próbek. Część podsumowująca pozwoliła omówić wyniki i wskazać źródła nieprawidłowości. Warto podkreślić, iż oprócz wartości edukacyjnych, wspólne wyjście miało charakter integracyjny.

Tekst i zdjęcia: G. Reclaw