Już po raz kolejny IX Liceum Ogólnokształcące było siedzibą Rejonowej Komisji Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2019/20.

Zgodnie z Regulaminem we wtorek 26.11. w IX LO odbył się etap rejonowy Konkursu, a o przejście do etapu wojewódzkiego walczyli uczniowie ze wszystkich niepublicznych szkół podstawowych w Gdyni.

 

 

 

 

Po oficjalnym otwarciu Konkursu przez Panią Dyrektor Wiesławę Krysztofowicz, nastąpiła część sprawdzająca wiedzę uczestników z zakresu języka angielskiego. Do kolejnego etapu przejdą najlepsi z najlepszych, jednak wszyscy, którzy przystąpili do etapu rejonowego zasługują na szczególne uznanie. Nad organizacją i przebiegiem etapu rejonowego od strony formalnej czuwała Rejonowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem p. Beaty Graszy. Uczestnikami Konkursu i ich Opiekunami zajęła się młodzież naszej szkoły, która witała gości, odprowadzała do szatni i odpowiednich sal oraz prowadziła ich rejestrację, jednocześnie dbając o serdeczną atmosferę i zapewniając młodszym koleżankom i kolegom poczucie bezpieczeństwa na szkolnych korytarzach.

Wyrazy podziękowania należą się wszystkim tym uczennicom i uczniom IX LO, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji Konkursu, począwszy od przygotowania stosownych dekoracji od pełnienie roli gospodarzy imprezy.