Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Gry językowe są jedną z form pracy, która pozwala uczniom rozwijać swoje umiejętności w sposób bezstresowy i w miłej atmosferze. Dlatego też ucząc się niemieckiego na zajęciach lekcyjnych często wykorzystujemy gry.

Nie zawsze mamy jednak na to wystarczająco czasu w trakcie lekcji, dlatego w środę 18.12.2019 zaproponowałam swoim uczniom z klas pierwszych popołudnie z grami w języku niemieckim. Mimo, że był to gorący okres przedświąteczny 14 uczennic i uczniów z IC1, ID2, IG2 znalazło czas, aby spróbować swoich sił i sprawdzić „swój niemiecki”. 


Można było zagrać w gry typu: dooble, memory, 5 sekund, w trakcie których ćwiczyliśmy poznane na zajęciach słownictwo. Grając w grę „ Verbenduell-pojedynek czasowników” utrwalaliśmy koniugację czasowników. Natomiast gry typu Mensch ärgere dich nicht (popularny chińczyk) czy „Sprechende Karten – mówiące karty” pozwoliły nam sprawdzić swoje umiejętności budowania zdań twierdzących i pytających.

Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili i że choć w niewielkim stopniu spotkanie to pozwoliło Wam zrozumieć, że niemiecki nie jest taki trudny. W drugim semestrze będę chciała zaprosić Was do „niemieckiego” escape room. A teraz cieszcie się feriami i odpoczywajcie ładując akumulatory na drugi semestr

Edyta Delekta