31 stycznia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w ramach Pomorskiego Colege’u Medycznego odbyły się zajęcia laboratoryjne . "Chemia lipidów".

Uczniowie klas drugich i trzecich o profilu biologiczno-chemicznym i przyrodniczym realizowali kolejne zajęcia chemii medycznej w  obecnym roku  akademickim. 
Tekst i foto: Małgorzata Turyn