Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W poniedziałek 10 lutego z okazji 100 rocznicy powrotu Polski nad Bałtyk, dbył się konkurs historyczny pt. „Zaślubiny Polski z morzem”.

Od uczestników  wymagana była znajomość faktograficzna (daty, postacie historyczne, miejsca itd.), ikonograficzna (fotografie, obrazy itd.) źródłowa (fragmenty meldunków, odezw, manifestów itd.) oraz kartograficzna (mapy) historii Polski i Pomorza z lat 1914 – 1922. 

 


Finał konkursu poprzedziły ogólnoszkolne eliminacje, które wyłoniły dwuosobowe reprezentacje pięciu klas (1 F1, 1 A1, 1 D2, 1 E1 i 2 A), które rywalizowały o miano najlepszej.
Nad całością czuwało jury pod przewodnictwem nauczyciela historii p. Arkadiusza Ordyńca i przewodniczącego samorządu szkolnego Kajetan Kołodziejskiego z klasy II E. W jury zasiadł także przewodniczący zarządu dzielnicy Orłowo p. Henryk Wiszniowski. Konkurs poprzedził 20 minutowy wykład p. A. Ordyńca pt. „100 rocznica zaślubin z Morzem w Gdyni. Generał J. Haller w Kolibkach”.

Wynik, po zaciętej, dwugodzinnej walce, w której uczestnicy pochwalili się dużym zasobem wiedzy historycznej oraz umiejętnościami jej prezentowania, był następujący:

I miejsce reprezentacja klasy 2 A w składzie: Borys Szymański i Adrian Gawdzik.

 

 

II miejsce reprezentacja klasy 1 D2 w składzie: Jakub Konkol i Mateusz Konkol.

 

 

III miejsce reprezentacja klasy 1 E1 w składzie: Oliwia Grochowska i Marta Kot.

 

 

IV miejsce reprezentacja klasy 1 A1 w składzie: Franciszek Michałowski i Piotr Frischke

 

 

V miejsce reprezentacja klasy 1 F1 w składzie: Agnieszka Ozimkiewicz i Filip Dambek.

 

Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami, okolicznościowymi nagrodami i pucharami. Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców IX LO i zarząd dzielnicy Orłowo zostały wręczone przez p. wicedyrektora Krzysztofa Brodzińskiego i p. Henryka Wiszniowskiego.
Leszek Sobieraj