Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Środowe popołudnie mieliśmy okazję spędzić w naszej szkole w niecodzienny sposób. W auli odbył się „Wieczór muzyki i poezji obcojęzycznej”, w trakcie którego przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowali swoje talenty uczennice i uczniowie Dziewiątki.

 

 

 

Na początku uroczystości głos zabrał wicedyrektor szkoły Pan Krzysztof Brodziński, który skierował do wykonawców słowa zachęty.

Następnie młodzi artyści przenieśli nas na moment do świata, w którym słowa i muzyka nabierają innych znaczeń i barw. Usłyszeliśmy wiersze znanych poetów angielskich, niemieckich, francuskich i hiszpańskich, a także wiersz napisany przez babcię jednej z uczestniczek w języku duńskim.

 

 

 

 

 

 

 

Tego dnia królowała jednak przede wszystkim muzyka i to zarówno klasyczna jak i rozrywkowa wykonywana w różnych językach - nawet koreańskim. Nie zabrakło również akcentu tanecznego.

Poprzez swoją wrażliwość wykonawcy wprowadzili nas w nostalgiczny nastrój, czemu sprzyjała też tematyka utworów: miłość, nadzieja, tęsknota i potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem i pozwolili nam na chwilę zatrzymać się i zadumać nad sensem życia. 
Ich występy wpisały się w słowa ks. Jana Twardowskiego :”Wrażliwość to zdolność rozumienia poezji, a poezja to zdolność przekazywania czegoś z serca do serca, z duszy do duszy.” Dziękujemy Wam za to. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

            

 

              

                

 

                

 

                

  

                

 

       

 

 

Mimo iż uroczystość nasza nie miała charakteru konkursu, uczniowie otrzymali na koniec w podziękowaniu za swoje zaangażowanie drobne upominki.

Chciałybyśmy serdecznie podziękować również wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do uświetnienia naszego spotkania (np. poprzez przygotowanie słodkości, dekoracji i oprawy muzycznej i technicznej ) i zaprosić wszystkich ponownie za rok na czwartą już edycję.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: p. Aleksandra Polańska - Rada Rodziców