Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 


Uczniowie klasy 2A wzięli udział w "Sesji popularno-naukowej Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych"


W dniu 3 marca grupa 12 uczniów klasy 2A wzięła udział w "X sesji popularno-naukowej " organizowanej przez Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych w Teatrze Miejskim. Sesję prowadził Prezes Stowarzyszenia Benedykt Wietrzykowski, 

Stowarzyszenie udało się zarejestrować dopiero w 1999 roku. Tego momentu dożyła tylko nieduża grupa mieszkańców Gdyni z 1939 roku. Świadectwa dni okupacji są przygotowywane w formie opracowań naukowych, a następnie wydawane w postaci materiałów z każdej sesji (dostępne w bibliotece szkolnej). W tym roku wysłuchaliśmy następnych, ciekawych referatów. Wynika z nich, że w Gdyni i przedwojennym województwie pomorskim Niemcy zabili w skali kraju najwięcej ludności cywilnej. Wysłuchanie wszystkich referatów wzbogaciło wiedzę uczniów o historii Gdyni i województwa pomorskiego
W pażdzierniku 2018r w Toruniu został odsłonięty Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939. W czasie okupacji Niemcy na masową skalę rozstrzeliwali ludność cywilną, a ten pomnik ma symbolizować "Rozstrzelany dom". 
Uczniowie IX Liceum dziękują członkom Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych za dobrą współpracę. 
Więcej informacji o Stowarzyszeniu znajdziemy w Internecie.
Link do strony internetowej Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych  Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych