Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W marcu zagości w murach naszej szkoły Irlandia. Przywitamy ją tańcem, śpiewem i wszechotaczającą nas zielenią. Na plakatach, które zawisną już na początku marca na ścianach  szkolnych korytarzy, znajdziecie informacje o Zielonej Wyspie. Kolor zielony 17 marca to przepustka - ubierzmy się we wszystkie odcienie zieleni.


Przećwiczmy na  lekcjach angielskiego śpiewanie
: „The Wearing of the Green”,
„I still haven’t fund what I’m looking for”, „Kocham cię jak Irlandię.”
żeby w dniu św. Patryka czuć się, jak w rozśpiewanej Irlandii.

Zapraszamy również na  występ  zespołu muzyki irlandzkiej oraz warsztaty tańca irlandzkiego - szczegóły już wkrótce.

 

 

 

 

A JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ 17.03.2020 r. - DZIEŃ ŚW. PATRYKA W IX LO W GDYNI?

  1. Uczniowie klas drugich biorą udział w części konkursowej obchodów Dnia Świętego Patryka poprzez :
  2. wykonanie wylosowanego zadania
  3. przystąpienie do konkursu wiedzy o Irlandii ( po 2- 3 przedstawicieli klas)
  4. 3)ubranie się na zielono (jak największa ilość osób), wykonanie i zamieszczenie selfie z widocznym numerem klasy na stronie FB szkoły oraz przesłanie zdjęcia na adres :
    1. Cała społeczność szkoły bierze udział w obchodach Dnia Św. Patryka poprzez:
  5. 1)wspólne śpiewanie na holu szkolnym piosenek nawiązujących do Irlandii: „The Wearing of the Green”, „I still haven’t fund what I’m looking for”, „Kocham cię jak Irlandię.
  6. 2)udział w konkursie na najciekawsze przebranie nawiązujące do Irlandii – prezentacja dn.17.03.2020r. oraz wykonanie i zamieszczenie selfie z widocznym nazwiskiem i numerem klasy na stronie FB szkoły i przesłanie na adres :
  7. 3)ubranie się na zielono i / lub przypięcie symboli irlandzkich do stroju, zrobienie makijażu nawiązującego do Irlandii.

(W razie pytań można się kontaktować z p. Danutą Paszak, Beatą Graszą)