W tych niełatwych dla nas wszystkich dniach,

z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

życzę

Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Szkoły,

Rodzicom, Uczennicom i Uczniom

zdrowia, spokoju, cierpliwości

i nade wszystko nadziei na powrót normalnego życia.

 

Dyrektor IX LiceumOgólnokształcącego

Wiesława Krysztofowicz

 

 

                                                                                                                                    

Dzień otwarty w IX LO odwołany

 

W związku ze stanem epidemii informujemy,

 

że   Dzień Otwarty   w naszej szkole zaplanowany na piątek 24 kwietnia 2020 r.

 

zostaje odwołany.

 

 

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z naszym filmem promocyjnym na Gdyńskiej Giełdzie Szkół on-line 

 

Szanowni Państwo,
w zakładce Dokumenty zostało zamieszczone Zarządzenie Dyrektora IX LO w Gdyni, wydane 25.03.2020 r. na podstawie Rozporządzenia MEN z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Drodzy Uczniowie!

Do szkolnej "chmury" (Office 365) logujemy się poprzez stronę office.com

W miarę możliwości korzystamy z przeglądarki Chrome.

Błędy związane z logowaniem (brak hasła...) zgłaszamy wychowawcy.

 

Szkoła na bieżąco monitoruje zagrożenie koronawirusem w naszym środowisku, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Jednakże stosując się do zarządzeń Premiera Rady Ministrów z dnia 10 marca 2020 r. dotyczących nieorganizowania wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenia w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia odwołuję zebranie z rodzicami, które miało się odbyć w dniu 11 marca 2020 r. Wszelkie informacje dotyczące uczniów będą przekazywane przez e-dziennik. Odwołuję również wszelkie wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli.

 

Dementuję nieprawdziwe informacje rozpowszechniane w środowisku szkoły, że w zajęciach lekcyjnych biorą udział osoby, które w ostatnim okresie przebywały w krajach tzw. wysokiego ryzyka zakażenia się koronawirusem. Potwierdzam, że w ubiegłym tygodniu grupa uczniów i nauczycieli w ramach szkolnego projektu przebywała w Walencji (Hiszpania). Rejon ten nie znajdował się na liście WHO (kraje wysokiego ryzyka). Szkoła poinformowała Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku o pobycie grupy uczniów i nauczycieli w Hiszpanii. Na polecenie WSSE uczestnicy wycieczki po powrocie do kraju zostali objęci opieką przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni.

 

Informuję również, że jeden z uczniów z rodzicami powrócił z Włoch. Matka ucznia poinformowała szkołę, że uczeń nie będzie uczęszczał do szkoły przez najbliższy tydzień. Pod koniec tygodnia powiadomi o dalszej decyzji.

Proszę o śledzenie informacji dotyczących koronawirusa i stosowanie się do zaleceń zamieszczanych na stronach Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Pomorskiego Kuratora Oświaty.


Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

Gdynia, 11 marca 2020 r.