Falochron dla edukacji

 

Gdynia w obliczu trudnej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa szuka dostępnych rozwiązań i wyciąga pomocną dłoń do tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Gdyński Falochron to szeroki program pomocy mieszkańcom w czasie kryzysu. Składa się z kilku filarów dedykowanych:

przedsiębiorcom, pracownikom i osobom zaangażowanym w działalność organizacji pozarządowych, artystom, animatorom kultury, a dziś edukacji i działalności opiekuńczej.


W ramach Falochronu dla Edukacji planowane są działania realizowane w 3 obszarach:


• Program AKADEMIA DZIELNICOWA


• Rozwój Gdyńskiego Systemu Żłobkowego


• Program SZKOŁA MISTRZÓW


NASZA SZKOŁA przystąpiła do programu AKADEMIA DZIELNICOWA oraz programu SZKOŁA MISTRZÓW. Zapraszamy zainteresowane osoby i firmy do udziału w przedsięwzięciu.

 

Falochron dla edukacji2

 

AKADEMIA DZIELNICOWA

 

Celem programu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gdyni: dzieci, młodzieży i ich rodziców, poprzez wspieranie ich wszechstronnego rozwoju oraz realizację indywidualnych potrzeb w zakresie szeroko rozumianej opieki i edukacji.
Realizatorem zadań może być każdy podmiot i osoba prowadząca działania w obszarze edukacji, wspomagania rozwoju i opieki nad dziećmi w gdyńskich dzielnicach.

 

Na czym polega Program?


Jeśli działacie Państwo w obszarze edukacji i opieki nad dziećmi, możecie zgłosić chęć udziału za pomocą FORMULARZA  który wypełniony należy wysłać do 16 kwietnia na adres naszej szkoły sekretariat@ixlo.edu.gdynia.pl i zaproponować działania, które chcielibyście realizować w naszej szkole.
Program potrwa do końca 2021 roku. Miasto Gdynia przeznacza na ten cel łącznie 1 000 000 zł ze swojego budżetu!


Jakie działania będą realizowane w gdyńskich szkołach w ramach Programu?


W ramach programu mogą być realizowane między innymi zajęcia edukacyjne, rytmika, spotkania z logopedą, warsztaty tematyczne, zajęcia plastyczne, sensoryczne, dedykowane dzieciom lub całym rodzinom.
Projekty będą mogły się odbywać w przedszkolach i szkołach, jak też klubach opieki oraz lokalach spełniających określone prawnie wymagania dotyczące bezpieczeństwa dzieci.

 

Jak wygląda wynagrodzenia za realizowane działania?


Aż 90% wartości umowy będzie przekazana na konto realizatora zajęć do 3 dni od podpisania

 

Falochron dla edukacji3

 

SZKOŁA MISTRZÓW

 

Program SZKOŁA MISTRZÓW wychodzi naprzeciw potrzebom gdyńskiej kadry pedagogicznej, a także odpowiada na problemy osób szkolących, trenerów i firm szkoleniowych. Z jednej strony dedykowany jest on kadrze pedagogicznej, gdyńskim Mistrzom uczącym najmłodszych gdynian, z drugiej – Mistrzom, którzy chcą dzielić się posiadaną wiedzą i umiejętnościami właśnie z nauczycielami i dyrektorami szkół oraz przedszkoli.

 

Na czym polega Program?


Gdynia przeznaczy dla potrzeb Programu SZKOŁA MISTRZÓW 1.000.000 zł. W ramach programu sfinansowane mogą zostać szkolenia, kursy, seminaria i warsztaty, które pozwolą na rozwój merytoryczny i budowanie nowych kompetencji wśród gdyńskiej kadry pedagogicznej w roku bieżącym oraz przyszłym.

 

Kto może być realizatorem działań Programu?


Program SZKOŁA MISTRZÓW angażuje osoby i firmy szkoleniowe z obszaru szeroko pojętej edukacji, które zrealizują szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Dotyczy to:
• szkoleniowców,
• trenerów,
• firm zajmujących się szkoleniami.

 

Jeśli działacie Państwo w obszarze edukacji, zachęcamy do przesłania wypełnionego FORMULARZA do 16 kwietnia na adres naszej szkoły sekretariat@ixlo.edu.gdynia.pl.

 

Jak wygląda wsparcie finansowe w Programie?


Pula środków zapewni około 5 000 godzin szkoleniowych. Płatności dla realizatorów zajęć będą dokonywane zaliczką w wysokości 50% wartości umowy do 3 dni od podpisania umowy. Druga część wynagrodzenia zostanie przekazana po realizacji zajęć.

Program potrwa do końca 2021 roku.

 

Falochron dla edukacji4

 

Więcej informacji na stronie https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/falochron-dla-edukacji,548826

 

Formularz zgłoszenia dla realizatorów zajęć

 

Formularz zgłoszeniowy dla podmiotów zewnętrznych