12 maja przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się miejskie obchody 85. rocznicy śmierci Patrona naszej szkoły.

Uroczystość zorganizował Związek Piłsudczyków Okręg Pomorski w Gdyni z przewodniczącym podpułkownikiem ZP RP Adamem Rytwińskim, a przewodniczył jej Prezes Zarządu Związku Piłsudczyków RP generał ZP RP Stanisław Władysław Śliwa. Modlitwę odprawił Ks. Prałat dr Edmund Skalski. Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem złożono kwiaty. IX Liceum Ogólnokształcące reprezentował nauczyciel Wiesław Niemociński.