W celu realizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.05.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy:

- okres czasowego ograniczenia funkcjonowania IX Liceum Ogólnokształcącego zostaje przedłużony do dnia 7 czerwca 2020 r. W tym okresie zasady prowadzenia zajęć, rozliczania i ich dokumentowania za pomocą metod i technik nauczania na odległość pozostają realizowane zgodnie z treścią zarządzenia Dyrektora IX Liceum z dnia 25 marca 2020 r.,

- od dnia 25.05.2020 r. do 7.06.2020 r. wprowadzamy zajęcia konsultacyjne z przedmiotów maturalnych dla absolwentów szkoły w trybie stacjonarnym na terenie szkoły,

- od dnia 1.06.2020 r. do 7.06.2020 r. wprowadzamy zajęcia konsultacyjne dla uczniów klas I i II. Celem konsultacji ma być stworzenie możliwości poprawy ocen na potrzeby klasyfikacji,

- harmonogram zajęć konsultacyjnych wraz z procedurami bezpieczeństwa dla osób w nich uczestniczących zostanie opublikowany na kilka dni przed ich rozpoczęciem.