Regulamin

korzystania z biblioteki szkolnej

w czasie epidemii

Biblioteka szkolna udostępnia swoje zbiory oraz przyjmuje zwroty książek od czytelników   codziennie w g. 10-15.  Zasady jej funkcjonowania są zgodne z rządowymi wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w czasie epidemii COVID – 19 w Polsce.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i czytelnikom ogranicza się ilość osób przebywających w pomieszczeniach bibliotecznych.

Wyłącza się z użytkowania wszystkie komputery uczniowskie i stanowiska do pracy własnej.

Wszystkie książki oddawane przez czytelników pozostawiane są na specjalnie wyznaczonym regale na 10- dniową kwarantannę.

W celu ograniczenia czasu przebywania w bibliotece sugeruje się wcześniejsze złożenie zamówienia na książki poprzez e-mail : bibliotekalo9.gdynia@o2.pl (nie dotyczy lektur szkolnych)

Wszyscy odwiedzający bibliotekę zobowiązani są do:

- noszenia maseczek

- dezynfekcji rąk (płyn dostępny przed biblioteką)

- dostosowania się do ograniczenia wolnego dostępu do księgozbioru  i oczekiwania na książki przed biblioteką z zachowaniem 2 m dystansu od  innych użytkowników