W zakładce REKRUTACJA/REGULAMIN znajdują się informacje dotyczące m.in. harmonogramu i terminów postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.