Niezmiernie miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły Patrycja Stefanowska z klasy 3G zajęła II miejsce w XII edycji konkursu fotograficznego ,,Na leśnym szlaku” organizowanym przez Komunalny Związek Gmin ,,Dolina Redy i Chylonki”.

 

 

W ramach konkursu uczestnicy musieli obserwować i zaprezentować różnorodność biologiczną Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, wskazując istniejące dla niego zagrożenia, zwracając przy tym uwagę na korzystny i niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko i uwzględniając zjawiska zachodzące w lesie. Serdecznie gratulujemy uczennicy oraz szkolnej koordynatorce działań- Pani Małgorzacie Turyn.

W naszej szkole działania proekologiczne oraz upowszechnianie wiedzy dotyczącej właściwych zachowań w zakresie ochrony przyrody uważamy za istotne i niezwykle potrzebne. Dlatego bardzo cenimy sobie współpracę z Komunalnym Związkiem Gmin ,,Dolina Redy i Chylonki”.