INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 3 stycznia 2021 r.

 

Dyrektor  Wiesława Krysztofowicz

 

25.11.2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Rusza XII edycja Wielkiego Maratonu Czytelniczego organizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku. Mamy nadzieję, że wśród uczestników nie zabraknie uczennic i uczniów Dziewiątki. Formuła konkursu od lat pozostaje niezmienna. Na początku każdego miesiąca (od września do marca) nauczyciel informuje uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać. W terminie wskazanym przez Organizatorów Szkolni Koordynatorzy Maratonu otrzymują drogą elektroniczną test sprawdzający znajomość treści i rozumienie problematyki lektury oraz informację o kolejnej pozycji do przeczytania. Konkurs odbywa się w szkole. Zgłoszenia przyjmowane są w bibliotece szkolnej do 20 września. We wrześniu do przeczytania: Kapuściński Ryszard, Transsyberyjska, 58 [w tegoż:] Imperium.

 

 

 

Test nr 1 już w pierwszych dniach października.

 

Zapraszamy!

 

Lista wszystkich książek jest znana od początku konkursu, natomiast kolejność czytania ich ustala co miesiąc Organizator.

 

  Lista książek ( w kolejnosći alfabetycznej) na pozostałe miesiące

 

1. Milewska Monika, Latawiec z betonu

2. Pilipiuk Andrzej, Upiór w ruderze

3. Tolkien J. R. R, Upadek Gondolinu

4. Wilk Paulina, Znaki szczególne

5. Yoon Nicola, Ponad wszystko

Szczegółowy Regulamin do wglądu w bibliotece szkolnej lub na stronie Organizatora: http://wbpg.org.pl/aktualnosc/wielki-maraton-czytelniczy-202021

 

 

Szkolna Koordynatorka Maratonu

 Barbara Buller