Szanowni Maturzyści  

  

7 lutego 2021 roku mija czas składania ostatecznych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego.   

  

→ Zapraszamy wszystkich, którzy do tej pory nie nanieśli poprawek na deklaracji składanej we wrześniu 2020 roku.  

  

→ naniesienie poprawek na deklaracji przez wszystkich maturzystów jest konieczne ze względu na brak konieczności zdawania egzaminów ustnych w obecnym roku szkolnym. 

  

Sekretariat jest czynny dla Was od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00  

  

Odwiedzających prosimy o zachowanie reguł reżimu sanitarnego.  

  

Z poważaniem  

Dyrekcja IX Liceum  

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

 1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
 2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
 3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
 4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
 5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.     Wiesława Krysztofowicz
  Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Zapraszamy uczennice i uczniów klas II do udziału w szkolnym konkursie języka niemieckiego na  komiks. Zgłoszenia można przysyłać do 23 grudnia b.r. na adres: e.delekta@lo9.gdynia.pl, a prace - do 8 stycznia 2021 na ten sam adres. Regulamin konkursu - poniżej

 

 

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

DLA UCZNIÓW KLAS II NA KOMIKS

pt. „Mein Alltag und meine Pflichten zu Hause in der Zeit vor der Pandemie”

§ 1

CELE KONKURSU

 1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim.
 2. Stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności w języku niemieckim.
 3. Pogłębienie motywacji do nauki języka niemieckiego.
 4. Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej.
 5. Rozwijanie kompetencji informatycznych oraz artystycznych.
 6. Rozbudzanie innowacyjności i kreatywności uczniów.

§ 2

ADRESACI KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas II po szkole podstawowej i gimnazjum.
 2. Konkurs obejmuje jeden etap.

§ 3

TERMINARZ

 1. Zgłoszenie do konkursu należy wysłać do 23.12.2020 na adres e.delekta@lo9.gdynia.pl .
 2. Do dnia 08.01.2021 należy przesłać prace konkursowe do nauczycielki języka niemieckiego Edyty Delekty na w/w adres.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu po feriach zimowych.

§ 4

ZASADY I FORMY PRACY

 1. Pracę konkursową można wykonać samodzielnie lub w parach.
 2. Do konkursu należy przesłać pracę wykonaną w aplikacji typu: comica (zamiana zdjęć w komiks), www.pixton.com, www.storyboardthat.com, www.stripgenerator.com, www.makebelievscomix.com, www.tonytool.com lub w innych aplikacjach.
 3. Praca ma stanowić zamkniętą całość i przedstawiać dzień powszedni i obowiązki wykonywane w domu. Obok opisu dnia muszą znaleźć się w niej co najmniej 4 dialogi.
 4. Ocenie podlegać będą następujące elementy
 • pomysł,
 • poprawność i użyte środki językowe (wykorzystanie poznanego na lekcji materiału gramatycznego i leksykalnego),
 • walory artystyczne.

§ 5

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu po feriach zimowych.
 2. Dla laureatów 3 pierwszych miejsc przewidziane są nagrody i dyplomy oraz oceny z języka niemieckiego.