ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

 

Tradycji stało się zadość........

W samo południe 19 marca 2014 r. młodzież wraz z pedagogami naszego Liceum pierwszy raz złożyła kwiaty z okazji Imienin swojego Patrona ustóp monumentu odsłoniętego 10 listopada 2013 r. Do tej pory kwiaty składaliśmy pod tablicą poświęconą Marszałkowi na froncie gdyńskiego Urzędu Miasta oraz tablicą na budynku Liceum przy ul. Żeromskiego 31.Razem z nami kwiaty składali wierni Piłsudczycy RP Okręgu Gdyńskiego pod Sztandarem Związku.

Pan Jerzy Stanisław Fic z wielką estymą wygłosił swój wiersz napisany z tej okazji..

TworcaNiepodleglej

Kwiaty złożyła również p. Danuta Sadowska reprezentująca dyrektora IPN- oddziału gdańskiego. Niestety nie dopisała pogoda i oprócz nas niewielu przechodniów zatrzymywało się przy Pomniku zwracając uwagę na barwy narodowe sztandarów obu instytucji, które ubarwiły szare jeszcze o tej porze roku otoczenie Pomnika Marszałka.
Dziękujemy wszystkim , którzy pamiętali o Tym wielkim Polaku, przywołując w pamięci i sercu Jego zasługi w ofiarnej walce o naszą niepodległość.

Imieniny1

Imieniny2

Imieniny3