Tradycji stało się zadość........

W samo południe 19 marca 2014 r. młodzież wraz z pedagogami naszego Liceum pierwszy raz złożyła kwiaty z okazji Imienin swojego Patrona ustóp monumentu odsłoniętego 10 listopada 2013 r. Do tej pory kwiaty składaliśmy pod tablicą poświęconą Marszałkowi na froncie gdyńskiego Urzędu Miasta oraz tablicą na budynku Liceum przy ul. Żeromskiego 31.Razem z nami kwiaty składali wierni Piłsudczycy RP Okręgu Gdyńskiego pod Sztandarem Związku.

Pan Jerzy Stanisław Fic z wielką estymą wygłosił swój wiersz napisany z tej okazji..

TworcaNiepodleglej

Kwiaty złożyła również p. Danuta Sadowska reprezentująca dyrektora IPN- oddziału gdańskiego. Niestety nie dopisała pogoda i oprócz nas niewielu przechodniów zatrzymywało się przy Pomniku zwracając uwagę na barwy narodowe sztandarów obu instytucji, które ubarwiły szare jeszcze o tej porze roku otoczenie Pomnika Marszałka.
Dziękujemy wszystkim , którzy pamiętali o Tym wielkim Polaku, przywołując w pamięci i sercu Jego zasługi w ofiarnej walce o naszą niepodległość.

Imieniny1

Imieniny2

Imieniny3