Regulamin konkursu:
- zgłaszanie zdjęć w terminie do 5.06.2014 r. do opiekunek konkursu
- zdjęcia formatu A5
- zdjęcia powinny być wykonane w Centrum Gdyni, wskazana obecność rozpoznawalnego gdyńskiego akcentu
- można zgłosić do 5 zdjęć
- zdjęcia przekazujemy opatrzone godłem + w zamkniętej kopercie godło oraz imię, nazwisko i klasa
W konkursie są przewidziane nagrody niespodzianki.

Opiekunki konkursu:
Wiesława Krysztofowicz, 
Beata Ryl