W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają głęboko w pamięć i pozostają  na stałe w świadomości. Wiem, że takim właśnie wydarzeniem była dla  mnie uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014, kiedy to żegnałam się z „moją szkołą”, kończąc swoją pracę zawodową.

W  obecności uczniów, nauczycieli, rodziców, absolwentów,  pracowników szkoły oraz licznie przybyłych  gości – przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Rady Miasta, Wydziału Edukacji, przedstawicieli związków, różnych organizacji i instytucji po raz ostatni zabrałam głos jako dyrektor, zwracając się do zebranych z gorącymi podziękowaniami za wspólną długoletnią współpracę.

Wszystkim Gościom obecnym na tej uroczystości wyrażam wdzięczność za  słowa i gesty, które dostarczyły mi wielu wzruszeń. Pani Kurator Elżbiecie Wasilenko, pani  Naczelnik Wydziału Edukacji Krystynie Przyborowskiej, Przewodniczącemu Rady Miasta p. Jerzemu Miotke dziękuję za  gratulacje  i piękne życzenia.

Miłym dowodem uznania była dla mnie obecność przedstawicieli Akademii Marynarki Wojennej, Związku Piłsudczyków RP, Związku Sybiraków, Towarzystwa Nautologicznego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Rady Dzielnicy Śródmieście, VI Liceum Ogólnokształcącego, Straży Miejskiej, Policji, Związków Zawodowych.

Słowa podziękowania, kieruję do moich koleżanek i kolegów za serdeczne słowa laudacji, wygłoszonej przez p. Barbarę Buller; dziękuję też Radzie Rodziców, pracownikom administracji, uczniom i absolwentom, których ku mojej radości nie zabrakło wśród obecnych. Wielu wzruszeń dostarczyła mi  absolwentka pierwszego rocznika, opuszczającego mury Dziewiątki, Dorota Heiza- Wojciechowska,  wypowiadając się pięknie o Szkole.

Zachowam we wdzięcznej pamięci  wspaniały śpiew Pawła Jeki, Marty Turzyńskiej i Karoliny Mazur, wszystkie słowa życzeń od uczniów klas pierwszych i drugich – wszystko, czego doświadczyłam podczas tego pożegnalnego spotkania. Dziękując raz jeszcze  za ogrom doznanych wzruszeń, powiem ”żal odchodzić”.

Alina Mroczkowska