W dniu 1.10.2014r. odbyła się ambulansowa akcja poboru krwi przy budynku naszego Liceum w ramach 12 edycji ogólnopolskiego konkursu „Młoda krew ratuje życie”. Nadzór nad całością akcji sprawował Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK Gdynia-Sopot Andrzej Blok. Ze strony IX LO nadzór sprawowali nauczyciele  Leszek Sobieraj i Daniel Czech.
Chęć oddania krwi zgłosiło 31 pełnoletnich uczniów. W wyniku surowej selekcji personelu medycznego zakwalifikowano tylko 10 chętnych. Łącznie tego dnia młodzież „dziewiątki” oddała 4,5 litra krwi.