Przedstawiciele Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku poinformowali o śmierci Jadwigi Piłsudskiej–Jaraczewskiej. Córka Marszałka zmarła w niedzielę 16 listopada 2014 w wieku 94 lat w Warszawie.

Wraz z matką Aleksandrą Piłsudską oraz siostrą Wandą była zaangażowana w działalność polskiego wychodźstwa powojennego, wspierając działalność Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. Poza tym, jak poinformowano w komunikacie, organizowała pomoc dla "solidarnościowego" podziemia. Podejmowała też wraz z mężem i dorosłymi dziećmi, Joanną i Krzysztofem, działania na rzecz uwolnienia więźniów politycznych oraz wspierała demokratyczną opozycję w Polsce.

Jesienią 1989 r. Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska wróciła do Polski i zamieszkała w Warszawie. Razem z siostrą Wandą, córką Joanną Onyszkiewicz i synem Krzysztofem założyła Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego. Podjęła ona starania o odzyskanie dworku Milusin w Sulejówku, do czego doszło w 2003 r.,. przeprowadziła także remont dworku oraz przekazała kolekcję bezcennych pamiątek po Józefie Piłsudskim.

10 listopada 2008 r. w obecności Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Jadwiga Piłsudska –Jaraczewska i minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski podpisali akt powołania Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Pani Jadwiga Piłsudska –Jaraczewska była zaproszona do naszej szkoły na uroczystość nadania IX Liceum imienia Jej Ojca. Ze względu na podeszły wiek i stan zdrowia nie przyjechała, ale przysłała list, sygnowany własnoręcznym podpisem, będący dla nas cenną pamiątką.  W uroczystości  23 marca 1995 r. uczestniczyła w zastępstwie Pani Jadwigi,  Jej córka – wnuczka Marszałka,  pani Joanna Onyszkiewicz, która dokonała odsłonięcia popiersia Komendanta- daru od Towarzystwa Pamięci Piłsudskiego w Gdyni.