W dniach 4 i 5 grudnia odbędą się w naszej szkole spotkania z grupą profilaktyczno-ewangelizacyjną „Wyrwani z niewoli”.
Informacje na tablicy ogłoszeń.

Posłuchaj muzyki grupy:
https://www.youtube.com/watch?v=YgNuUS9qIak

wyrwanizniewoli.pl