INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 29 listopada 2020 r.

 

Dyrektor  Wiesława Krysztofowicz

 

6.11.2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.   



    Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

W tym roku wzięło udział aż 20 par z różnych klas. Po sprawdzeniu wszystkich zadań ( trzy części testowe i jedna multimedialna, razem ponad 50 zadań ! ) organizatorzy i autorzy konkursu Maria Łojek - Kurzętkowska i Wojciech Kulling ogłosili następujące wyniki:

1 MIEJSCE
KLAUDIA SZCZEPAŃSKA
WIKTORIA ŁUKASZEWICZ - 129 PUNKTÓW
2 MIEJSCE
ANIA LEŚNIAK
WIKTORIA PAPROCKA - 118 PUNKTÓW
3 MIEJSCE 
KAROLINA KLEISA
ZUZA ŻÓŁKOŚ - 112 PUNKTÓW


4 MIEJSCE
KASIA RZEPKA
WERONIKA KALOTA - 101 PUNKTÓW
5 MIEJSCE
KASIA WOJCIECHOWSKA
ANIA TESMER - 99 PUNKTÓW
6 MIEJSCE
ARTUR STRZELECKI
MATEUSZ DENISIUK - 92 PUNKTY
7 MIEJSCE
WERONIKA WILCZEWSKA
ADRIAN MIKOŁAJUK - 77 PUNKTÓW
8 MIEJSCE
ALICJA WIKA
MAGDA CEGLARZ - 75 PUNKTÓW
9 MIEJSCE
DOMINIKA BARTOSIK
DAMIAN SZULC - 74 PUNKTY
10 MIEJSCE
KAROLINA TOMASZYCKA
MONIKA MURAWSKA - 69 PUNKTÓW

 

Dziękujemy za świetną rywalizację, za miłą atmosferę i wyborną zabawę!

DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!!
Wojciech Kulling