W dniu 17 marca o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.