Fundacja Kapucyni i Misje przysłała dla Szkolnego Koła Caritas przy IX Liceum podziękowanie za zbieranie pieniędzy i udział w akcji „Wyślij pączka do Afryki 2015”. Zebrane pieniądze przeznaczone są na pomoc dla biednej ludności w Czadzie i Republice Środkowej Afryki.
W rozwinięciu artykułu zamieszczamy skany otrzymanych dokumentów.

Szczegółowe informacje na temat tej akcji są na stronie www.paczek.kapucyni.pl