INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 3 stycznia 2021 r.

 

Dyrektor  Wiesława Krysztofowicz

 

25.11.2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

 

W dniach 28 – 29 marca, zespół debatancki z IX LO uczestniczył pod opieką Pani Anny Hochleitner w III Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W skład naszej „Dream team” wchodzą:

Wojmir Przybyszewski (2 a, pierwszy mówca),

Małgorzata Paprocka (2 a, drugi mówca),

Damian Szulc (2 e, trzeci mówca)

Anna Leśniak (2 a, czwarty mówca).

Mówcy debatowali między innymi na temat wyższości wyobraźni nad wiedzą, historycznych uwarunkowań kompleksów Polaków oraz zasadności funkcjonowania „więzień CIA” w Polsce. Zakres tematyczny debat obejmował kwestie filozoficzne, abstrakcyjne, społeczne oraz historyczne. Po raz kolejny, zespół z „Dziewiątki” udowodnił swoje kompetencje, wiedzę oraz umiejętności retoryczne. Nas jednak w „Dream team” najbardziej zachwyca gra zespołowa, poziom motywacji, wzajemne wsparcie, uśmiech na twarzach i gra „fair play”. Dziękujemy, że pokazaliście klasę i sportowego ducha!

Zdjęcia i szczegóły klasyfikacji na stronie: http://debatyoksfordzkie.blogspot.com/

Opiekun: Maria Łojek – Kurzętkowska (nauczycielka filozofii, etyki, retoryki)