W dniach 28 – 29 marca, zespół debatancki z IX LO uczestniczył pod opieką Pani Anny Hochleitner w III Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W skład naszej „Dream team” wchodzą:

Wojmir Przybyszewski (2 a, pierwszy mówca),

Małgorzata Paprocka (2 a, drugi mówca),

Damian Szulc (2 e, trzeci mówca)

Anna Leśniak (2 a, czwarty mówca).

Mówcy debatowali między innymi na temat wyższości wyobraźni nad wiedzą, historycznych uwarunkowań kompleksów Polaków oraz zasadności funkcjonowania „więzień CIA” w Polsce. Zakres tematyczny debat obejmował kwestie filozoficzne, abstrakcyjne, społeczne oraz historyczne. Po raz kolejny, zespół z „Dziewiątki” udowodnił swoje kompetencje, wiedzę oraz umiejętności retoryczne. Nas jednak w „Dream team” najbardziej zachwyca gra zespołowa, poziom motywacji, wzajemne wsparcie, uśmiech na twarzach i gra „fair play”. Dziękujemy, że pokazaliście klasę i sportowego ducha!

Zdjęcia i szczegóły klasyfikacji na stronie: http://debatyoksfordzkie.blogspot.com/

Opiekun: Maria Łojek – Kurzętkowska (nauczycielka filozofii, etyki, retoryki)