Korzyści, które mogą osiągać uczniowie w ramach nauki informatyki w programie IT-Szkoła:
- dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych z Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki: wykładów, kursów z certyfikatem ukończenia, zeszytów tematycznych, oprogramowania, prezentacji itp.
- duże możliwości nauki informatyki a także chemii, matematyki, fizyki z wykorzystaniem Internetu
- bezpłatny dostęp do oprogramowania DreamSpark (MSDNAA) firmy Microsoft do 30.09.2016r.
- stypendium w przypadku podjęcia studiów na WWSI
- reklama naszej szkoły na stronie uczelni wyższej
Wiedza informatyczna jest potrzebna uczniom niezależnie od profilu klasy i przyszłego zawodu. Uczniowie i nauczyciele IX Liceum mogą uzyskać bezpłatny dostęp na okres roku do oprogramowania dla studentów DreamSpark. Jest to możliwe w ramach udziału w programie IT-Szkoła. Zainteresowane osoby prosimy o szybkie zgłoszenie się do nauczycieli informatyki w terminie do 28.10.2015r. Po spełnieniu warunków Rektor WWSI podejmie decyzję o przyznaniu bezpłatnego dostępu do DreamSpark