INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 3 stycznia 2021 r.

 

Dyrektor  Wiesława Krysztofowicz

 

25.11.2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Uczniowie IX Liceum wykonali prace graficzne o tematyce nawiązującej do Świąt Bożego Narodzenia w ramach programu edukacyjnego IT-Szkoła.

 Kliknij przycisk „Czytaj więcej”, aby przeczytać informację.

 

 

Elementem wykonanego zadania jest głosowanie przez internautów na najlepsze prace. Uczniów i sympatyków naszego Liceum zachęcamy do głosowania na prace graficzne z naszej szkoły! Prosimy o udostępnianie do głosowania prac znajomym na Facebooku.
Na grafiki może głosować każdy internauta:

- codziennie do dnia 17.12.2015 do godz. 13
- jedna osoba może oddać po jednym głosie dziennie na dowolną liczbę prac (z jednego adresu IP).
Ponadto większość uczniów naszej szkoły może oddać dodatkowe głosy, po zalogowaniu się na swoim profilu na portalu edukacyjnym it-szkola.edu.pl

Przykładowe linki do prac uczniów naszej szkoły:

1) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTcxMzRNUw
2) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTYwNTJNUw
3) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTU4MjFNUw

4) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTYxMTNNUw
5) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTYxMzRNUw
6)  http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTUyODRNUw

7) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTYxMzJNUw
8) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTU0MzBNUw
9) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTU1NTVNUw
10) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTY2MzNNUw
11) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTU4MjZNUw
12) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTU4NTRNUw
13) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTY2MzNNUw
14) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTcxMzRNUw
15) http://it-szkola.edu.pl/kong_galeria,det?img=MTY2NzZNUw

Zasady głosowania opisane są w regulaminie pod adresem
http://it-szkola.edu.pl/kong

ZACHĘCAMY DO CODZIENNEGO GŁOSOWANIA!