INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 29 listopada 2020 r.

 

Dyrektor  Wiesława Krysztofowicz

 

6.11.2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Lubisz eksperymenty?

Masz w sobie dość siły woli,

 by nie korzystać

 z telefonu komórkowego, komputera, internetu

 przez 3 dni  ?

Zgłoś swój udział w eksperymencie Fundacji Dbam o mój z@sięg, która  organizuje w marcu 2016r.na terenie Gdyni społeczny eksperyment dobrowolnego  odcięcia młodzieży szkolnej na 3 pełne doby od wszelkich urządzeń mobilnych.

 Sam wybierasz 3 dni, w których w okresie między 14 a 20 marca zobowiążesz się do nieużywania telefonu i komputera. Obowiązuje jeden warunek, muszą to być trzy dni z rzędu.

W czasie trwania eksperymentu uczestnicy zobowiązani są do prowadzenia dziennika, w którym relacjonować będą przebieg eksperymentu (opisywać emocje, zaznaczyć, jak organizują sobie czas bez urządzeń mobilnych i jak radzą sobie z ich brakiem).

Eksperyment zakończy spotkanie z organizatorami, indywidualny pogłębiony wywiad oraz wręczenie uczestnikom nagród rzeczowych.

W celu wzięcia udziału w eksperymencie niezbędne jest podanie prawidłowego adresu email ucznia, na który zostanie wysłany link do kwestionariusza przystąpienia do projektu.

Więcej informacji znajdziesz tu:

www.eksperyment.dbamomojzasieg.com