Zapraszamy do stworzenia ex librisu, czyli graficznego znaku własnościowego biblioteki szkolnej IX LO. Nie stawiamy żadnych wymogów ani ograniczeń oprócz jednego - oczywistego. Znak musi zawierać słowa Ex libris i Biblioteka IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni (dopuszczalny także skrót IX LO) w dowolnym układzie. Włączcie ten napis w plastyczną wizję skojarzeń z książką, czytaniem, biblioteką,  pasją czytelniczą, spędzaniem wolnego czasu itp.

Zwycięska praca zostanie wykorzystana do stworzenia formy, najprawdopodobniej  pieczątki, możliwej do zastosowania w księgozbiorze naszej biblioteki i od nowego roku szkolnego wszystkie egzemplarze książek  nosić będą ten znak.

Oryginał ex librisu, czyli praca wykonana na konkurs, zostanie oprawiony i zaopatrzony w stosowną tabliczkę przedstawiającą autora, zdobić będzie pomieszczenie biblioteczne.

Dodatkową nagrodą będzie bon do wykorzystania w salonach Empik.

Prace prosimy składać w bibliotece do dnia 21 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu  22 kwietnia, czyli w dniu, w którym będziemy w naszej szkole obchodzić Światowy Dzień Książki. Mamy nadzieję, że tak jak w roku ubiegłym jury będzie miało niełatwy wybór spośród wielu ciekawych  projektów plastycznych.