Od 1994r. nasza szkoła prowadzi wymianę młodzieży i nauczycieli z Gimnazjum EMA w Bonn. Spotkania odbywają się regularnie dwa razy w roku szkolnym – jesienią w Polsce, wiosną w Niemczech. Organizacja ich rozkłada się po równo na obu partnerów. Nadrzędnym celem jest bezpośrednia komunikacja pomiędzy młodymi ludźmi z różnych grup. Uczniowie zdobywają umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym, śmiało formułują własne poglądy, zdobywają umiejętność kooperacji i pracy zespołowej przy zachowaniu szacunku dla opinii innych niż te, które sami wyrażają.
Pani Dorota Twarowska jako nauczycielka języka angielskiego w IX LO w Gdyni, podczas jednej ze swoich lekcji na temat "penfriends", jaką przeprowadziła w 1993 r. zainicjowała wraz z uczennicą Karoliną Steinborn (uczęszczającą kiedyś do Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium w Bonn) wymianę korespondencyjną z uczniami z jej byłej szkoły i jej byłą nauczycielką języka angielskiego - Reginą Zotz-Schumacher. Po zaledwie paru miesiącach podjęto decyzję o zorganizowaniu wymiany uczniowskiej pomiędzy obiema szkołami.

 

Głównym zadaniem tej inicjatywy jest podniesienie umiejętności komunikacyjnych uczniów poprzez pogłębianie znajomości języków angielskiego i niemieckiego, zwiększanie sprawności w posługiwaniu się nimi, poszerzanie wiedzy o kulturze i tradycjach obu narodów oraz wzmocnienie motywacji do nauki języków obcych. Uczniowie zdobywają umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym, śmiało formułują własne poglądy, zdobywają umiejętność kooperacji i pracy zespołowej przy zachowaniu szacunku dla opinii innych niż te, które same wyrażają.
Najwięcej emocji związanych było z pierwszą wizytą uczniów Niemiec w Gdyni i wizytą polskich uczniów w Bonn. Polska w latach 90., pomimo geograficznej bliskości, wydawała się młodym Niemcom krajem odległym, nieznanym, kojarzącym się z zacofaniem gospodarczym i technologicznym. Wielkim zaskoczeniem było dla nich to, że jest on nie tylko piękny, ale i poziom życia w nim niewiele różni się od tego, który znają z domu. Nastąpił u nich przełom w postrzeganiu Polaków i Polski. Młodzież obu krajów musiała zweryfikować swoje dotychczasowe poglądy i stwierdzić, że więcej nas łączy, niż dzieli.