INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 3 stycznia 2021 r.

 

Dyrektor  Wiesława Krysztofowicz

 

25.11.2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Od 1994r. nasza szkoła prowadzi wymianę młodzieży i nauczycieli z Gimnazjum EMA w Bonn. Spotkania odbywają się regularnie dwa razy w roku szkolnym – jesienią w Polsce, wiosną w Niemczech. Organizacja ich rozkłada się po równo na obu partnerów. Nadrzędnym celem jest bezpośrednia komunikacja pomiędzy młodymi ludźmi z różnych grup. Uczniowie zdobywają umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym, śmiało formułują własne poglądy, zdobywają umiejętność kooperacji i pracy zespołowej przy zachowaniu szacunku dla opinii innych niż te, które sami wyrażają.
Pani Dorota Twarowska jako nauczycielka języka angielskiego w IX LO w Gdyni, podczas jednej ze swoich lekcji na temat "penfriends", jaką przeprowadziła w 1993 r. zainicjowała wraz z uczennicą Karoliną Steinborn (uczęszczającą kiedyś do Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium w Bonn) wymianę korespondencyjną z uczniami z jej byłej szkoły i jej byłą nauczycielką języka angielskiego - Reginą Zotz-Schumacher. Po zaledwie paru miesiącach podjęto decyzję o zorganizowaniu wymiany uczniowskiej pomiędzy obiema szkołami.

 

Głównym zadaniem tej inicjatywy jest podniesienie umiejętności komunikacyjnych uczniów poprzez pogłębianie znajomości języków angielskiego i niemieckiego, zwiększanie sprawności w posługiwaniu się nimi, poszerzanie wiedzy o kulturze i tradycjach obu narodów oraz wzmocnienie motywacji do nauki języków obcych. Uczniowie zdobywają umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym, śmiało formułują własne poglądy, zdobywają umiejętność kooperacji i pracy zespołowej przy zachowaniu szacunku dla opinii innych niż te, które same wyrażają.
Najwięcej emocji związanych było z pierwszą wizytą uczniów Niemiec w Gdyni i wizytą polskich uczniów w Bonn. Polska w latach 90., pomimo geograficznej bliskości, wydawała się młodym Niemcom krajem odległym, nieznanym, kojarzącym się z zacofaniem gospodarczym i technologicznym. Wielkim zaskoczeniem było dla nich to, że jest on nie tylko piękny, ale i poziom życia w nim niewiele różni się od tego, który znają z domu. Nastąpił u nich przełom w postrzeganiu Polaków i Polski. Młodzież obu krajów musiała zweryfikować swoje dotychczasowe poglądy i stwierdzić, że więcej nas łączy, niż dzieli.