11 czerwca w Rewie odbyła się Uroczystość Odsłonięcia Gwiazd w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po raz trzynasty z kolei upamiętniono w ten sposób ludzi, którzy swoje życie i pracę związali z morzem. Tym razem byli to:kpt. ż.w. Zygmunt Deyczakowski, doc. Ildefons Piotrowski i Waleria Szulc.
W uroczystości uczestniczyła Dyrektor IX Liceum Pani Wiesława Krysztofowicz, która złożyła pod Krzyżem Morskim wiązankę kwiatów. Nauczyciel naszej szkoły Pan Wiesław Niemociński za działalność w Związku Piłsudczyków otrzymał  od współpracującego Światowego Związku  Żołnierzy Armii Krajowej  Medal Pamiątkowy XXV lecia działalności Okręgu Pomorskiego.