INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 3 stycznia 2021 r.

 

Dyrektor  Wiesława Krysztofowicz

 

25.11.2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

W tle napis „Żegnaj szkoło - witajcie wakacje”, na stole świadectwa z czerwonym paskiem  i dyplomy dla najlepszych – to sceneria najkrótszej w roku i, nie ma co ukrywać, najprzyjemniejszej  szkolnej uroczystości. Po przemówieniu Pani Dyrektor Wiesławy Krysztofowicz, w którym przypomniane zostały najważniejsze osiągnięcia i sukcesy uczniów „Dziewiątki”, przyszedł czas na zaprezentowanie ponad pięćdziesięciu uczniów, którzy zasłużyli na laury. Kandydatem do stypendium Prezesa Rady Ministrów został Kacper Malinoś. Rada Rodziców natomiast tradycyjnie już ufundowała nagrody finansowe dla dwóch uczniów z najwyższą średnią z poziomu klas pierwszych i drugich. Wśród uczniów klas pierwszych najlepszym okazał się Olaf Stumski, a w klasach drugich Adrian Mikołajuk - Gratulujemy!

Było troszeczkę nostalgicznie, bo to ostatnia nasza bytność w sali YMCA. Cały dobytek szkoły spakowany, wszystkim kartony śnią się po nocach - pojawiły się nawet jako element scenografii na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2015/2016. Żegnamy budynek przy ulicy Żeromskiego,  Skwer Kościuszki, pobliską plażę i Bulwar Nadmorski i optymizmem patrzymy w przyszłość.
W końcu Orłowo to też Gdynia …