Rok szkolny 2016/2017 rozpoczął się. Już dawno było wiadomo, że dla nas będzie on wyjątkowy, ale od kilku dni przekonujemy się o tym na każdym kroku. Zamieniliśmy gwarne śródmieście Gdyni na spokojne Orłowo i liczymy, że wszystkim nam będzie tutaj dobrze. 1 września niby było jak zawsze. Poczet sztandarowy, galowe stroje, pełne życzliwej zachęty do pracy przemówienie Pani Dyrektor Wiesławy Krysztofowicz, wspierające młodzież w śmiałych planach słowa Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Marii Baborskiej, zapowiedź pracy Samorządu na rzecz całej społeczności szkolnej w wykonaniu  Eryka Strama- Przewodniczącego , przyjazne  słowa Ojca  Redemptorysty Eugeniusza  Leśniaka –to wszystko pozwala uwierzyć, że uda nam się wspólnymi siłami dobrze i sprawnie zorganizować  życie szkolne w nowym miejscu. Staliśmy się dużą szkołą. Mamy ponad sześciuset uczniów, w tym ponad dwustu w klasach pierwszych. I każdy z nich ma nadzieję na sukces. I słusznie . Nowa  szkoła- nowe plany-nowe nadzieje…

Barbara Buller