INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 3 stycznia 2021 r.

 

Dyrektor  Wiesława Krysztofowicz

 

25.11.2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Rok szkolny 2016/2017 rozpoczął się. Już dawno było wiadomo, że dla nas będzie on wyjątkowy, ale od kilku dni przekonujemy się o tym na każdym kroku. Zamieniliśmy gwarne śródmieście Gdyni na spokojne Orłowo i liczymy, że wszystkim nam będzie tutaj dobrze. 1 września niby było jak zawsze. Poczet sztandarowy, galowe stroje, pełne życzliwej zachęty do pracy przemówienie Pani Dyrektor Wiesławy Krysztofowicz, wspierające młodzież w śmiałych planach słowa Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Marii Baborskiej, zapowiedź pracy Samorządu na rzecz całej społeczności szkolnej w wykonaniu  Eryka Strama- Przewodniczącego , przyjazne  słowa Ojca  Redemptorysty Eugeniusza  Leśniaka –to wszystko pozwala uwierzyć, że uda nam się wspólnymi siłami dobrze i sprawnie zorganizować  życie szkolne w nowym miejscu. Staliśmy się dużą szkołą. Mamy ponad sześciuset uczniów, w tym ponad dwustu w klasach pierwszych. I każdy z nich ma nadzieję na sukces. I słusznie . Nowa  szkoła- nowe plany-nowe nadzieje…

Barbara Buller