3 września 2016 (w sobotę)   uczniowie "Dziewiątki" wraz z nauczycielkami matematyki Dorotą Kubiak i Grażyną Kozak-Pawlak uczestniczyli w spotkaniu na Politechnice Gdańskiej zorganizowanym  przez Centrum Nauczania i Kształcenia na Odległość  Politechniki Gdańskiej oraz Koło Pomorskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Wykład wygłosił dr  Bronisław Pabich.

Piotr Pawlak  - laureat olimpiady matematycznej i informatycznej oraz najmłodszy uczestnik konkursu Chopinowskiego 2015 uświetnił spotkanie  wykonując  utwory: „Polones  As-dur” Fryderyk Chopina  i " La Valse” Maurice Ravela.

Spotkanie zakończyła prelekcja doktoranta Akademii Muzycznej w Krakowie  Manuela  Antonio Dominiguez Salas ( Meksyk). Była to prezentacja teorii D1 – nowego spojrzenia na kompozycję muzyki– stworzonej przez Julio Estrada. Teoria Discontinuum – Continuum – to połączenie fizyki, matematyki i muzyki.

Liczymy, że takie spotkania będą sprzyjały oswajaniu i wzbudzaniu zainteresowania uczniów matematyką.