INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 29 listopada 2020 r.

 

Dyrektor  Wiesława Krysztofowicz

 

6.11.2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

W dniach od 27 września do 4 października  uczniowie naszego liceum  będą   gościli grupę młodzieży z Niemiec w swoich domach. 
Po raz pierwszy wizyta będzie przebiegała w naszej nowej siedzibie przy ulicy Orłowskiej.

Młodzież obu szkół w ciągu tego tygodnia będzie realizowała projekty, których celem jest promocja naszego miasta i regionu, łamanie stereotypów dotyczących Polaków i Niemców oraz doskonalenie umiejętności językowych. Spotkanie uczniów rozpocznie się od przywitania gości z Niemiec na lotnisku  w Rębiechowie.

W środę nasi goście przyjadą do szkoły, gdzie oficjalnie zostaną przywitani przez panią dyrektor. Potem wezmą udział w grach integracyjnych zakończonych małym poczęstunkiem.

Następnie będą uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, po których pójdą na pizzę, by mieć siły na zwiedzanie Gdyni pod przewodnictwem polskich uczniów.

Czwartek uczestnicy wymiany spędzą w Muzeum Martyrologii w Sztutowie.

W piątek od rana wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych, a później zaplanowano wizytę w Centrum Nauki Eksperyment.

Zwiedzanie Gdańska przewidziane jest na sobotę przed południem – w formie gry ulicznej.

Niedzielę niemieccy uczniowie spędzą w gronie rodzin ich goszczących.

W poniedziałek przed południem uczniowie wezmą udział w pieszej wycieczce brzegiem morza z Orłowa do Sopotu, a dzień zakończy się wieczorem pożegnalnym, na którym zaprezentowane będą zrealizowane przez młodzież obu państw projekty.
Wtorek 4 października to ostatni dzień wizyty gości z Bonn, których pożegnamy na lotnisku w Rębiechowie.

Wymiana polsko-niemiecka to ważne przedsięwzięcie zarówno dla nas, jak i dla naszych przyjaciół. Jego realizacja nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego i zaangażowania rodziców uczniów goszczących młodzież niemiecką.
Należy podkreślić fakt, że Urząd Miasta Gdynia od lat w znaczącym stopniu wspiera finansowo naszą ideę wymiany.

Mamy nadzieję, że wesprze nas również, wzorem lat ubiegłych, instytucja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z Warszawy.

Grażyna Kozak-Pawlak